මූණට සෙට් වෙන හෙයා කට් එක | Most Matching Haircuts FOR YOUR FACE shape | Sinhala | mrx

මූණට සෙට් වෙන හෙයා කට් එක |  Most Matching Haircuts FOR YOUR FACE shape | Sinhala | mrx

මේ වීඩියො එකෙ අද මම කතා කරන්නෙ තමන්ගෙ මූණට සෙට් වෙන හෙයා කට් එක තෝරගන්නෙ කොහොමද කියලා.

එක එක අයගෙ මූණු වලට තියෙන්නෙ එක එක ශේප්. ඒ වගේම ශේප් වලට මැච් වෙන හෙය කට් / ස්ටයිල් තියෙන්නෙ බොහොම සීමිත ප්‍රමාණයක්.

තමන්ගෙ ෆේස් ශේප් එක අඳුරගෙන් හරියටම මැච් වෙන හෙයා ස්ටයිල් එක තෝරගන්නෙ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරලා බලමු.

Hair Styling Playlist
කැමති විදියට කොණ්ඩෙ ස්ටයිල් කරන්න:

How to Get a GIRLFRIEND
කෙල්ලෙක් සෙට් කරගන්නෙ කොහොමද?:

Men’s fashion Playlist
හරියට ෆැශන් කරන්නෙ කොහොමද?:

L I K E | C O M M E N T | S H A R E | S U B S C R I B E

In this video, Lifestyle, Love, Fashion expert Mr.x talks about how to find the Most Matching Haircuts FOR YOUR FACE.

Today we talk about hairstyles and hair cuts for Sri Lankan men.
Everyone knows that you have to select your hair cut according to your face shape or structure. How do you really decide your face shape?

Let’s find out!

📌 හැන්ඩියා වගේ අඳින්න :

📌 හිතේ ඉන්න කෙල්ල සෙට් කරගන්න ටිප්ස් 5ක්:

✅ඉන්ස්ටා එකෙන් ෆලෝ කරන්න:
Follow me on INSTAGRAM

✅ෆේස්බුක් එකෙන් ලයික් කරන්න
Like us on FACEBOOK
:

✅ඊමේල් කරන්න:
email
askme.mrx@gmail.com

Don’t forget to hit the subscribe button for the Mr.X channel if you’re new here. I’ve got some cool content coming out for the rest of 2020. I’m featuring all things Mens Fashion, Mens Hair and I won’t forget about all those how-to tutorials on hair, and style.

Keywords: First date tips for men, First date, mrx, Relationship advice for men sinhala, Sinhala Motivation, mrx, mrx sl, mr.x, fashion tips for men, mens fashion sri lanka, mens fashion sinhala, xfactory, x factory, xarmy, x army, xfactory live show, mrx kello, lankawe kollo,

#xfactory #mrx #xarmy

Recommended


Latest Female Stories

Hair Care Tips For Weave

Fashion Tips

Beauty Tips